Parolantien Kukka & Hautaus

05. Kiven oikominen

Hautakivi saattaa kallistua kun sen ympärillä maa painuu, istutukset kasvavat tai viereinen hauta avataan. Kivimateriaalin painon vuoksi pienetkin kallistumat saattavat aiheuttaa kaatumisvaaran. Hautakivet yli 0,8 hinnoitellaan aina tapauskohtaisesti.

 

80,00150,00

05. Kiven oikominen

Kategoria