Omaisen opas

Suruviestin saapuessa, ei aina ole tiedossa mistä aloittaa. Helpointa on ottaa yhteys hautaustoimistoon tai vainajan oman seurakunnan puoleen. Omaisilla on aina oikeus itse valita käytettävä hautaustoimisto. Viranomaisilla, esimerkiksi poliisilla tai sairaalahenkilökunnalla, ei ole oikeutta suositella tiettyä hautaustoimistoa.

Hoidamme kaikki hautajaisjärjestelyt puolestanne. Varaamme teille papin, kanttorin, kirkon tai kappelin aina muistotilaisuuden pitopalveluihin asti. Hautausjärjestelyjä voitte hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu.

Tieto kuolemasta lähetetään virkateitse maistraattiin kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy esim. seurakuntaan, Kelan toimistoon, useimpiin pankkeihin jne.Virasto- ja pankkiasioita voitte hoitaa rekisteriviranomaiselta (väestörekisteri, seurakunta) saatavalla virkatodistuksella. Hämeenlinnan seurakunnan virkatodistukset tilataan Tampereen aluekeskusrekisteristä.

Omaisten on hyvä olla mahdollisimman pian yhteydessä vainajan mahdolliseen työnantajaan, pankkiin sekä taloyhtiöön. Huomioithan, ettei tieto kuolemasta välttämättä välity erilaisiin yhdistyksiin ja kerhoihin.

Ennen hautausluvan tai kuolintodistuksen kirjoittamista voidaan joutua selvittämään kuolinsyy.
Vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi silloin, kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kuoleman syynä on ollut esimerkiksi tapaturma, hoitotoimenpide tai kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi. Kaikista oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksista ja vainajan kuljettamisesta tutkimuspaikalle vastaa valtio.

Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään lähiomaisen suostumus. Sairaala tai terveyskeskus vastaa kaikista lääketieteellisen ruumiinavauksen aiheuttamista kustannuksista.

Kun kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta, läheistänne hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan. Hautauslupa tarvitaan seurakunnalle hautaamista ja mahdollista tuhkaamista varten. Huomioithan, että hautausjärjestelyjä voitte hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu. Toimitamme puolestanne hautausluvan sitä tarvitseville tahoille.

Kuolintodistuksesta selviää vainajan kuolinsyy ja se kirjoitetaan vasta kaikkien kuolemansyyn selvittämisen edellyttämien laboratorio ym. tutkimusten valmistuttua. Tähän voi toisinaan kulua jopa kuukausia. Hautaustoimisto ei tarvitse kuolintodistusta, eikä sitä tarvita myöskään viranomaisten kanssa asioitaessa.

Hoidamme toivomustenne mukaisesti yhteydet tarvittaviin tahoihin hautauksen järjestämiseksi. Varaamme ajat, paikat ja toimittajat hautaustilaisuutta varten. Kauttamme on mahdollista myös hoitaa muistotilaisuuden järjestelyt, ohjelmalehtisien painatukset, hautajaiskukkaset sekä kiviasiat.

Kirkkoon kuulumattoman hautaus voidaan järjestää myös seurakunnan tiloissa. Pappi voi pyydettäessä toimittaa myös kirkkoon kuulumattoman siunauksen, mikäli vainaja ei ole eläessään selvästi ilmaissut tahtovansa toisin. Vuorentaan hautausmaalla on omat alueensa ortodokseille, islaminuskoisille sekä tunnustuksettomille.

Jokaisella on oikeus tulla haudatuksi oman kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle. Tämä koskee myös kirkkoon kuulumattomia vainajia, sillä kirkon hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina.

Hautaustapa vaikuttaa hautapaikan valintaan, joten etukäteen on hyvä miettiä eri hautaustapojen välillä. Niin arkkuhautauksen kuin uurnahautauksen siunaustilaisuuden kulku on hyvin samanlainen.

Tuhkaukset suoritetaan Vuorentaan krematoriossa pääsääntöisesti heti seuraavalla viikolla siunaustilaisuudesta. Uurnan nouto- sekä laskuajan voi varata Vuorentaan kappelista p. 040-8049450.

Arkkuhautausta varten tulee omaisien valita joko olemassa oleva, esimerkiksi vanha sukuhauta tai varata uusi hautapaikka. Uusi hautapaikka on mahdollista saada Hämeenlinnasta Vuorentaan- sekä Vanajan hautausmailta. Ahvenistolta uuden hautapaikan saadakseen, on täytettävät ensin tietyt kriteerit.

Myös Uurna voidaan haudata jo olemassa olevaan hautaan tai varata uusi hautapaikka. Tuhka voidaan kätkeä myös muistolehtoon. Tuhkan hautaaminen tapahtuu yleensä erikseen sille varattuna aikana. Hautaustoimilain mukaan vainajan tuhka on sijoitettava lopullisesti yhden vuoden kuluessa kuolemasta yhteen paikkaan.

Uudet hautapaikat sovitaan Hämeenlinnan seurakunnan, hautausmaatyön työnjohtajan, Risto Heikkosen kanssa. Risto Heikkosen tavoitat numerosta 040-8049441.

Hautauskustannukset koostuvat ensisijaisesti seurakunnan sekä hautaustoimiston kustannuksista. Hautajaiskustannuksiin voidaan laittaa myös hautajaiskukat, pitopalvelukulut, erilaiset ohjelmapalvelut, perunkirjoitus sekä muistomerkki tai kaiverrukset.

Hautauskulut maksetaan ensisijaisesti vainajan varoista ja vainajan tililtä. Mikäli vainajalla ei ole omia varoja hautaamiseen voi hautausavustusta hakea vainajan viimeisen asuinpaikan sosiaalitoimesta. Sosiaalitoimi kustantaa yleensä vainajalle pakolliset minimihautauskulut.

Perunkirjoitus on toimitettava kaikista Suomessa asuneista ja kuolleista henkilöistä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirja toimitetaan verotoimistoon. Tarvittaessa perunkirjoitukselle voi hakea jatkoaikaa. Perunkirjoitus on ilmoitus vainajan perillisistä, varoista ja veloista.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit